Amsterdam Tourist Guide Guide du tourisme à Amsterdam Toeristische gids van Amsterdam

Amsterdam


 


Amsterdam

 

Amsterdam is een relatief jonge stad: de oudst bekende documenten waarin de naam
Amsterdam genoemd wordt, dateren uit de laat-dertiende eeuw. Het gebied rondom de stad werd waarschijnlijk al bewoond in de tiende eeuw n. Chr.  De oprichting van Amsterdam staat op naam van een paar lokale vissers die besloten een brug met dam te bouwen over de rivier de Amstel, waarna vervolgens een kleine nederzetting ontstond. Mede doordat de inwoners van Amsterdam vanaf het jaar 1275 werden vrijgesteld van tolheffing, kwam de ontwikkeling van de stad in een stroomversnelling en in 1300 kreeg Amsterdam stadsrechten.

Door een handelsovereenkomst met de Hanzesteden, kwam Amsterdam in de 14e eeuw tot bloei en werd al snel het belangrijkste handelscentrum van het gewest Holland. Uit deze periode dateren ook de beroemde Amsterdamse grachten die we tot op de dag van vandaag kunnen bewonderen. Aanvankelijk bestond de bebouwing vooral uit houten panden, maar na de verwoestende branden van 1421 en 1452 mochten er alleen nog maar huizen van steen worden gebouwd. De 16e eeuw was het begin van een lange periode van grote politieke en religieuze ophef. Toen Karel de Grote in 1555 besloot de gewesten van de Nederlanden over te dragen aan zijn streng katholieke zoon Philips II, luidde dit het begin in van 80 jaar strijd tegen de Spaanse overheersing. Hoewel het katholieke Amsterdam aanvankelijk de zijde koos van de nieuwe heerser, besloot de stad op 26 mei 1578 alsnog de kant van de opstandelingen te kiezen, de zogeheten Alteratie van Amsterdam. Aan het eind van de Tachtigjarige oorlog werden de gewesten der Nederlanden een onafhankelijke republiek en tevens een religieuze vrijhaven waar vele godsdiensten vreedzaam naast elkaar leefden.  Velen vonden hier een toevlucht voor religieuze vervolging in de rest van Europa, waaronder Portugese en Spaanse Joden en Franse Hugenoten.

De 17e eeuw staat ook wel bekend als Nederlands Gouden Eeuw. Verre handelsoorden kwamen in het vizier. Handelsondernemingen als de VOC - DeVerenigde Oost-Indische Compagnie - en de WIC - de West-Indische Compagnie - werden opgericht. Deze handelsondernemingen kregen steeds meer overzeese gebiedsdelen in hun bezit en legden zo de basis voor de latere Nederlandse koloniën. Als grootaandeelhouders verwierven Amsterdamse kooplieden enorme rijkdommen. De stad nam flink in omvang toe en er verrezen prachtige historische panden, zoals het Koninklijk Paleis op de Dam en de beroemde grachtenpanden. Deze ontwikkeling liep door tot in de volgende eeuw. Met de opening van het Suezkanaal nam de handel met Indonesië toe en de komst van de eerste diamanten zorgden ervoor dat Amsterdam het belangrijkste financiële centrum ter wereld werd.

Deze open en tolerante houding, waar de stad ook nu nog om bekend staat, trok door de tijd heen veelsoortige immigranten aan en zo ontstond in Amsterdam een diverse samenleving.

De Engelse Oorlogen en later die met Napoleon, zorgden ervoor dat Amsterdam aan het einde van de 18e eeuw in verval begon te raken. Met de oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden in 1815 en de daaropvolgende Industriële Revolutie, keerde echter het tij. Door de aanleg van twee nieuwe kanalen kreeg Amsterdam een directe verbinding met de rivier de Rijn en met de Noordzee. Zo brak voor de stad een tweede gouden tijd aan: de bevolking nam enorm toe en er verrezen nieuwe bouwwerken zoals het Centraal Station en diverse musea.
Door zijn neutrale status kwam Nederland redelijk ongeschonden door de 1e Wereldoorlog, maar werd niet gespaard voor de nazibezetting van 1940-1945. Grote delen van de Joodse gemeenschap, waarvan meer dan de helft afkomstig uit Amsterdam, werden afgevoerd naar vernietigingskampen. Een van hen was Anne Frank, heden ten dagen een van dé symbolen van de Holocaust.

Het naoorlogse Amsterdam onderging grote veranderingen: er werden parken aangelegd, er kwamen nieuwbouwwijken en bestaande wijken werden gerenoveerd. In 1977 werd gestart met de aanleg van een metrolijn tussen de Bijlmer en het centrum van de stad. De plannen om de oude Joodse buurt te slopen, wierpen echter veel weerstand op. Vandaag de dag is het grootste deel van het centrum een beschermd stadsgezicht.  Door het gemeentelijk gedoogbeleid met betrekking tot softdrugs, trekt Amsterdam al sinds de jaren ‘70 enorme aantallen hippies en andere jongeren aan. Hoewel dit beleid de laatste jaren sterk ter discussie staat, is Amsterdam nog steeds een enorme trekpleister voor het drugstoerisme. Ook de sfeer van openheid en tolerantie die Amsterdam hoog in het vaandel heeft staan, is de afgelopen jaren flink op de proef gesteld: eerst door de moord op Theo van Gogh, later door de opkomst van allerlei extreemrechtse groeperingen. Amsterdam laat zich echter niet uit het veld slaan door dit soort incidenten en blijft een baken van openheid en verscheidenheid.

 

Terug naar boven

Volgende  

Disclaimer: We proberen om de informatie op deze website zo nauwkeurig mogelijk te hebben, we accepteren geen verantwoordelijkheid voor verlies, letsel of ongemak door iemand als gevolg van deze informatie.


 
Internships Spain
    Internships Spain  


Plan de Amsterdam
 vergroten  

 

 

Inleiding | Geschiedenis van Amsterdam | Nutige informatie | kaarten van Amsterdam | Het weer in Amsterdam | Openbaar vervoer

Monumenten in Amsterdam | Museums in Amsterdam | Nachtleven in Amsterdam | Omgeving Amsterdam | Restaurants